De visste vem som var bäst

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/117-118)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

46 – Kapitel om att lärde och förträffliga prioriteras ledarskap

678 – Ishâq bin Nasr berättade för oss: Husayn berättade för oss, från Zâ’idah, från ´Abdul-Malik bin ´Umayr: Abû Burdah berättade för mig, från Abû Mûsâ som sade:

Då profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sjukdom förvärrats sade han: ”Befall Abû Bakr att leda människorna i bön.” ´Â’ishah sade: ”Han är en känslig man och kommer inte att klara av att ta din plats för att leda människorna i bön.” Då sade han: ”Befall Abû Bakr att leda människorna i bön.” Hon sade samma sak. Han sade: ”Befall Abû Bakr att leda människorna i bön.” Hon sade samma sak. Han sade: ”Befall Abû Bakr att leda människorna i bön. Ni är kvinnorna runt Yûsuf.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slöt sig till honom och han ledde människorna i bön under profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) livstid.”1

Måhända undrar någon vad kapitlets rubrik har med hadîthen att göra. Jo, Abû Bakrs (radhiya Allâhu ´anh) förträfflighet har bekräftats på flera platser också varför profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsåg honom till efterträdaren som skulle leda människorna i bön. Dessutom var Abû Bakrs förträfflighet allom bekant bland följeslagarna; de visste att han var samfundets bästa människa efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

1Muslim (420).