De vilsna anser att verserna om egenskaperna är oklara

Fråga: Stämmer det alla verser som handlar om Allâhs (´azza wa djall) egenskaper är oklara och att vi…

Svar: Vi ber Allâh om sundhet. Egenskaperna är inte oklara. Oklart är det vars betydelse är okänd. Egenskapernas betydelser är kända. Det är Mu´tazilah, Ashâ´irah och de vilsna som säger att de är oklara.