De ville inte veta av sin Herre

Psaltaren 81:9

9Hör, mitt folk, jag vill varna dig!

Om du ändå ville höra mig, Israel!

10Ingen främmande gud får finnas hos dig,

en utländsk gud får du inte tillbe.

11Jag är Herren, din Gud,

som förde dig ut ur Egypten.

Öppna din mun så skall jag fylla den!

12Men mitt folk hörde inte på mig,

Israel ville inte veta av mig.

13Då lät jag dessa förstockade hållas,

de fick följa sina egna planer.

14Om ändå mitt folk ville höra mig,

om Israel ville följa min väg!