De vill vilseleda oss

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Muntaqâ (2/376)

Fråga: Vad är domen för sekter som Djamâ´at-ut-Tablîgh och al-Ikhwân al-Muslimûn i muslimska länder?

Svar: Vi får inte acceptera dessa grupper, ty deras motiv är att förleda oss och splittra oss till Tablîghiyyûn, Ikhwâniyyûn och så vidare. Varför denna splittring? Det är otacksamt mot Allâhs gåvor. Vi är en grupp och enade och vår sak är klar och tydlig. Varför ska vi byta ut det bättre mot det sämre? Varför ska vi byta ut Allâhs gåvor som enighet, vänskap och rätt väg mot grupper som splittrar och skingrar oss och orsakar osämja bland oss? Det är inte tillåtet under några som helst omständigheter.