De vill likna kändisar

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir al-Barrâk

https://ar.islamway.net/fatwa/36985/

Fråga: Det rapporteras en förmening mot partiell rakning (القزع). Vad menas med det? Omfattar det även att håret är längre på vissa delar av huvudet? Åsyftar förmeningen förbud eller föraktlighet?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd partiell rakning, vilket rapporteras av såväl al-Bukhârî som Muslim1. Enligt de lärde innebär partiell rakning (القزع) att en del av huvudet rakas till skillnad från en annan. Vissa lärde säger att förmeningen åsyftar föraktlighet och att handlingen inte är förbjuden. Faktum är att en förmening åsyftar i regel förbud. Hur ska det inte göra det när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade då han fick syn på en pojke med ett delvis rakat huvud:

”Antingen rakar ni allting eller också lämnar ni allting.”2?

Hans påbud och förbud bevisar att partiell rakning är förbjuden.

Vad som också påminner om partiell rakning är att håret på huvudet är längre på vissa ställen och kortare på andra. Därtill innebär en sådan frisyr också liknelse av de otrogna. Den frisyren är typisk för dem. Således efterapar muslimska ignoranter, både män och kvinnor, otrogna personers frisyrer. De väljer olika individers frisyrer eftersom de ser upp till kända hädare bland skådespelare, artister, idrottare och andra. Till följd därav måste en muslim undvika alla förbjudna och föraktfulla trender, vara stolt över sin religion och etikett och akta sig för att efterapa de otrogna. Liknelse av otrogna är resultatet av svaghet, naivitet och primitivitet. Därför måste muslimen vara stolt över sin karaktär och avlägsen från förnedring och rättelse efter andra.

1al-Bukhârî (5920) och Muslim (2120).

2an-Nasâ’î (4962).