De vill bara förstöra

Vissa bröder tycker illa om somliga studenter eller lärda. Följaktligen ställer de dig en fråga som du svarar på varefter de tillämpar svaret på en individ. De säger att du avser honom. Sedan säger de att så-och-så säger si-och-så om så-och-så. Du själv avsåg ingen speciell person, du svarade bara på en fråga. De kokar ihop svaret och säger att du avser en viss individ eller grupp. De redigerar kassettband och skriver böcker och säger att så-och-så sade si-och-så om så-och-så. De vill bara förstöra folks förhållanden och orsaka provokation och agg bland studenterna. Jag varnar er för detta drag. Låt er inte luras av det. Akta er noga för det.