De vill åsidosätta Salafs förståelse

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/178-179)

Fråga: Det kaos som vi ser inom dagens kallelse beror helt klart på omogna tänk. Dessa tänk vill åsidosätta Salafs förståelse till förmån för deras egna förståelse. Vad säger ni om det?

Svar: Det är inget nytt. Innovationens ledare dök upp mot slutet av följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) era och har pågått fram till skrivande stund. Det är som sagt inget nytt. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Samlingen.”1

Alla dessa sekters villfarelse blottas i ljuset av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares metodik. Det finns ingen skillnad mellan gamla och nya. När deras tänk, dogmer, åsikter och ställningar jämförs med Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik, klargörs deras villfarelse. Först ska de få reda på det, därefter ska det varnas för dem. Så gjorde våra förfäder med deras jämlikar.

I övrigt är alla vilsna ute efter att åsidosätta Salafs metodik. Ingen från Djahmiyyah, Mu´tazilah, Khawâridj och andra dyker upp utan att han vill likvidera Salafs metodik och de troendes väg till förmån för sin vilsna väg. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En dag drog Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ett rakt streck i marken och sade: ”Detta är Allâhs väg.” Sedan gjorde han streck till höger och vänster om det och sade: ”Detta är vägar. Vid varje väg står en djävul som kallar till den.” Därefter läste han upp:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ

”Detta är Min raka väg; följ den och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!”23

Djävlar i form av osanningens kallare har funnits sen forntida dagar, och de kommer att finnas fram till Apokalypsen. Den Allâh begåvar med Salafs metodik ska känna sig hedrad över den, vidhålla den stadigt och varna för alla vilsna sekters anhängare, såväl gamla som nya. De nya är ingenting annat än de gamlas återberättare.

1Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).

26:153

3an-Nasâ’î (6/343), Ahmad (1/435), ad-Dârimî (202) och al-Bazzâr (57113).