De vigdas bildutbyte

Publicerad: 2010-02-07
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (269)

 

Fråga: Är det tillåtet för mig att ge min bild till kvinnan jag är vigd med om hon ber om den?

Svar: Det har samma dom som om du hade bett om hennes bild. Är det tillåtet?

Frågeställare: Nej.

al-Albânî: Samma sak säger jag [om din fråga].

Fråga: Nej alltså?

Svar: Nej.