De vet men följer lusten

Det är välkänt att Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord inte får specificeras med någonting annat än med ett autentiskt bevis från Allâhs eller Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. De får inte specificeras med människans slutsats, påhitt och filosofi. Detta får personen avvisat. Det är känt inom Hadîthens och Qur’ân-tolkningens principer att det generella endast kan specificeras med ett bevis. Det allmänna kan inte specificeras av människans egna slutsats. Denna princip råder det samstämmighet om. Hur kan det då komma sig att de bortser denna princip och säger:

”Fotografier hamnar inte under förbudet.”?

Enligt de lärda inom principerna är det inget annat än tomt och värdelöst tal. De grundläggande principerna förkastar allt detta och dessa människor vet om det. Men – fri är Allâh från brister – ibland kan lusten och felsluten få sina offer att förvilla sig långt bort. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje avbildare är i Elden.”

medan de säger:

”Fotografen är inte alls i Elden.”