De vet att Muhammads böneriktning är sanning

Hâfidh Ahmad bin al-Husayn al-Bayhaqî (d. 458)

Ahkâm-ul-Qur’ân (1/65)

ash-Shâfi´î sade om Hans (ta´âlâ) ord:

وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ

De som fick ta emot Skriften vet säkert att detta är en sanning från deras Herre.”1

De kan finna i det som har uppenbarats för dem att den olärde Profeten, som härstammar från Ismâ´îl bin Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam), kommer att komma från Haram och att både hans böneriktning och bön kommer att återvända dithän han kommer ifrån. Det vill säga till Haram.”

12:144