De värsta skapelserna

Det har rapporterats autentiskt via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) att Umm Salamah berättade för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om bilderna i en kyrka som hon hade sett i Abessinien. Han sade:

”När en rättfärdig man – eller en rättfärdig tjänare – dör bland dem bygger de en böneplats över hans grav och gör de bilderna av honom. De är de värsta skapelserna hos Allâh.”1

Hadîthen bevisar att avbildarna är de värsta skapelserna eftersom deras handlingar leder dels till avguderi och dels innebär de en liknelse av Allâhs (ta´âlâ) skapelse. I Qudsî-hadîthen står det:

”Vem är orättvisare än den som skapar som Jag? Låt dem skapa en myra, ett korn eller ett gryn.”

Det syftar på avbildarna och bevisar deras oförmåga. Det bevisar att avbildarna är de värsta skapelserna. Det spelar ingen roll om de avbildar med skulpturer, teckningar eller fotografier. Alla sätt hamnar under den grava domen och att de tillhör Allâhs värsta skapelser. Den som utesluter fotografier från förbudet saknar bevis och därav skall hans åsikt ignoreras.

1al-Bukhârî (434) och Muslim (528).