De värsta hädarna är österlänningar

Mâlik nämnde att Abû Hurayrah återberättade från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Otrons kulmen ligger i Öst. Stolthet och högmod finns i häst- och kamelägarna och de högljudda iklädda kamelull. Lugnet finns i fårägarna.”

Att otrons kulmen ligger i Öst betyder att de värsta hädarna är österlänningar. Det var dåtidens perser och alla andra utlänningar som levde bortom dem. Ingen av dem hade skrift eller föreskrift. Således var deras otro den värsta otron, ty de erkände inga profeter, sändebud eller skrifter. Inte heller hade de en religion som behagade Allâh. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Stolthet och högmod finns i häst- och kamelägarna och de högljudda iklädda kamelull.”

Det vill säga att beduiner är respektlösa och arroganta. De äger hästar och kameler. Alla, eller åtminstone de flesta, är högljudda och arroganta, bryska och högfärdiga.