De varnar för de lärdes utslag

Fråga: Vi har några svenska landsmän som tycker att det är idiotiskt, okunnigt och en orsak till splittring bland bröder att översätta och sprida Fiqh- och metodikrelaterade utslag utfärdade av våra stora lärde liksom Ibn Bâz, al-Albânî, Ibn ´Uthaymîn och al-Fawzân. Vad säger ni om det då utslagen är redan offentliga och utspridda?

Svar: Han som varnar för dem är innovatör och idiot. Bara en idiotisk innovatör varnar för dem. Han tillhör inte Ahl-us-Sunnah. Han är skyldig att frukta Allâh och ångra sig inför Honom (´azza wa djall). Om han hade varit Salafî skulle han själv spridit dem och uppmuntrat att de sprids.