De väljer islamisk ledare

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

as-Sayl al-Djarrâr (4/511-513)

Trohetseden lovas på så vis att en grupp inflytelserika män lovar den utnämnde ledaren den. Allting handlar om att denna grupp inflytelserika män lovar ledaren trohetseden. Det är utifrån den som ledaren måste lydas och erhålla ledarskap. Det är också utmed den som det blir förbjudet att trotsa honom. Flera bevis och belägg bekräftar den saken.

När denna grupp inflytelserika män lovar ledaren trohetseden, behöver ingen annan bege sig dit för att göra detsamma. Därmed har ledarens ledarskap fastställs varvid muslimerna är skyldiga att lyda honom. Det är alltså inget villkor att alla myndiga människor lovar honom trohetseden för att den ska vara giltig. Inte heller är det ett villkor att alla lovar honom trohetseden för att alla ska vara ålagda att lyda honom. Båda villkoren är avvisade av muslimernas samstämmighet.