De vägrade följa Herrens lag

Psaltaren 78:9

9Efraimiterna var beväpnade med båge

men flydde när striden kom.

10De höll inte förbundet med Gud

och vägrade följa hans lag.

11De glömde hans gärningar

och de underverk han låtit dem se.

12Han gjorde under inför deras fäder

i Egypten, på Soanslätten.

13Han klöv havet och förde dem igenom,

han lät vattnet stå som en mur.

14Om dagen ledde han dem med ett moln

och natten igenom med lysande eld.

15Han klöv klippan i öknen

och gav dem vatten ur djupen att dricka.

16Han lät källor bryta fram ur stenen,

lät floder av vatten strömma ner.

17Men de fortsatte att synda mot honom,

att trotsa den Högste i öknen.

18Med vett och vilja satte de Gud på prov

när de krävde att få mat.

19De klandrade Gud och sade:

”Kan Gud duka ett bord i öknen?

20Han slog på klippan

så att vatten strömmade fram

och bäckar flödade,

men kan han också ge oss bröd

och skaffa kött åt sitt folk?”

21Herren hörde det och vredgades.

Elden slog upp mot Jakob,

vreden bröt fram mot Israel,

22eftersom de inte litade på Gud

och inte trodde på hans hjälp.