De väcker Herrens vrede och avsky

Jesus Syraks vishet 16:1

http://www.bibeln.se/las/2k/syr

1Många barn är inget att stå efter om de blir odugliga,

gudlösa söner är inget att glädjas åt.

2Gläd dig inte över att de är många,

om ingen gudsfruktan finns hos dem.

3Lita inte på att de får leva,

och förtrösta inte på deras antal.

Ty en enda kan vara bättre än tusen,

bättre dö barnlös än ha gudlösa barn.

4En enda vis man kan bli upphov till en hel stad,

medan en släkt som bryter mot lagen blir utrotad.

5Mycket sådant har jag sett,

och än märkligare ting har jag hört:

6över syndarnas skara kommer flammande eld,

mot ett olydigt folk tänds Herrens vrede.

7Han visade ingen nåd mot urtidens jättar,

som av sin styrka förleddes till avfall.

8Han skonade inte Lots grannar,

som med sitt övermod väckte hans avsky.

9Han förlät inte det folk som vigts åt förintelse;

det blev utrotat till följd av sin synd.

10Samma öde fick de sexhundra tusen i öknen,

som gaddat sig samman i förhärdelse.