De upplysta gravarna

Fråga: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Dessa gravar är fulla av mörker för deras invånare och Allâh lyser upp dem med min bön för dem.”1

Vad betyder den?

Svar: Den är autentisk. Hadîthen betyder att sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön för de döda antingen lindrar det eventuella straffet som de förtjänar i gravarna eller också bidrar med ett ytterligare ljus.

1Muslim (956).