De underskattar sannerligen Allâh

Publicerad: 2011-02-25
Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin Hasan Âl ash-Shaykh
Källa: Fath-ul-Madjîd, sid. 459-467

 

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över allt vad [människor] sätter vid Hans sida!”1

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En judisk rabbin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad, i Tawrâh finner vi att Allâh på Domedagen kommer att placera himlarna på ett Finger, jordarna på ett Finger, bergen på ett Finger, stjärnorna på ett Finger och resten av skapelserna på ett Finger. Därefter kommer Han att skaka om dem och säga: ”Jag är Konungen.”” Då skrattade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så att hans kindtänder syntes som ett tecken på att rabbinen talat sanning för att därpå läsa upp:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهَِ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.”

Muslim rapporterade från Ibn ´Umar, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Allâh kommer att vika himlarna på Domedagen. Därefter tar Han dem i Sin högra hand och säger: ”Jag är Konungen! Var är de tyranniska? Var är de stolta?” Därefter viker Han de sju jordarna. Sedan tar Han dem i Sin vänstra hand och säger: ”Jag är Konungen! Var är de tyranniska? Var är de stolta?”

Det har rapporterats från Ibn ´Abbâs att han sade:

”De sju himlarna och de sju jordarna i den Nåderikes handflata är som ett senapsfrö i era händer.”

Ibn Djarîr sade: Yûnus berättade för mig: Ibn Wahb underrättade oss: Ibn Zayd sade: Min fader berättade för mig att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De sju himlarna jämfört med Fotpallen är som sju silvermynt i en sköld.”

Han berättade att Abû Dharr (radhiya Allâhu ´anh) sade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”De sju himlarna jämfört med Fotpallen är som en kastad ring i ödemarken. Och Tronen i förhållande till Fotpallen är som ödemarkens förhållande till ringen.”2

Ibn Mas´ûd sade:

”Mellan den nedersta himlen och himlen som efterträder den förekommer ett avstånd som sträcker sig femhundra år. Mellan varje himmel förekommer ett avstånd på femhundra år. Mellan den sjunde himlen och Fotpallen förekommer ett avstånd på femhundra år. Mellan Fotpallen och vattnet förekommer ett avstånd på femhundra år. Tronen är ovanför vattnet och Allâh (ta´âlâ) är ovanför Tronen och Han känner till ert tillstånd.”

adh-Dhahabî sade:

”Den har rapporterats via flera vägar.”

Ibn Kathîr (rahimahullâh) sade:

”Avgudadyrkarna underskattade Allâh så att de dyrkade andra vid sidan av Honom. Han är den Väldige som ingen är väldigare än. Han är den Kapable till allting och Ägaren av allting. Allt är under Hans makt och styrka. Mudjâhid sade:

”Den uppenbarades i samband med Quraysh.”

as-Suddî sade:

”De högaktade inte Honom som de borde.”

Muhammad bin Ka´b sade:

”Om de hade uppskattat Honom som de borde, skulle de inte ha anklagat Honom för lögn.”

´Alî bin Abî Talhah berättade från Ibn ´Abbâs som sade:

”Det är de otrogna som inte tror på Allâhs styrka över dem. Den som tror på att Allâh har allt inom Sin makt högaktar Allâh på rätt sätt och den som inte gör det högaktar inte Honom på rätt sätt.”

Det har rapporterats många hadîther i samband med detta ämne. De, och deras jämlikar, skall förstås utmed Salafs metodik. Man skall nämligen föra dem vidare som de har kommit utan att föreställa sig dem eller förvränga dem. al-Bukhârî sade:

”Kapitel: ”De underskattar sannerligen Allâh!”

Âdam berättade för oss: Shaybân berättade för oss, från Mansûr, från Ibrâhîm, från ´Ubaydah, från ´Abdullâh bin Mas´ûd som sade:

”En judisk rabbin kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Muhammad, vi finner att Allâh på Domedagen kommer att placera himlarna på ett finger, jordarna på ett finger, träden på ett finger, vattnet på ett finger, stjärnorna på ett finger och resten av skapelserna på ett finger. Därefter kommer Han att säga: ”Jag är Konungen.”” Då skrattade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) så att hans kindtänder syntes som ett tecken på att rabbinen talat sanning för att därpå läsa upp:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهَِ

”De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand.””3

Dessa och liknande hadîther bevisar Allâhs välde och Hans väldiga styrka och skapelse. Allâh (subhânah) har låtit Sina tjänare lära känna Honom via Hans egenskaper och märkliga skapelser. Alla vittnar de om och bevisar Hans fullkomlighet och att endast Han förtjänar att dyrkas. Likaså tyder de på Hans egenskaper som endast passar Hans majestät och välde. De skall bekräftas utan att jämföras och de skall anses vara utan brister utan att förneka dem. Detta är vad Qur’ânens och Sunnahs texter tyder på och detta är vägen som Salaf, samfundets imamer och deras anhängare färdades på.

Fundera över hur dessa autentiska hadîther består av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) högaktning till hans Herre då han nämner Hans fullkomliga egenskaper på ett sätt som endast passar Hans välde och majestät. Detsamma gäller hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkännande av judarnas ord när de beskrev Allâh med fullkomliga egenskaper som passar Hans storhet. Lägg också märke till hur Allâhs höghet över Hans tron bekräftas. Inte en enda gång sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i samband med dessa hadîther:

”Innebörden är inte bokstavlig. Det tyder på en liknelse mellan Skaparens egenskaper och skapelsens egenskaper.”

Om det hade varit så, skulle den pålitlige profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ha förmedlat det till sitt samfund. Det är trots allt med honom som Allâh har fullbordat religionen och ynnesten och han har förkunnat budskapet i dess fullaste mått.

Följeslagarna tog emot från sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) det som han beskrev sin Herre med av fullkomliga egenskaper och majestätiska beskrivningar. De trodde på honom och på Allâhs skrift och det som den bestod av deras Herres egenskaper. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا

”De vilkas kunskap är fast och djupt rotad säger: ”Vi tror på denna [Skrift]; allt är från vår Herre.”4

Detsamma gäller deras efterföljare och deras efterföljare och imamerna bland Muhaddithûn och Fuqahâ’. Alla beskrev de Allâh så som Han beskrev Sig själv och så som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beskrev Honom utan att förneka något av det. Ingen av dem sade:

”Det är inte den bokstavliga skildringen som är det avsedda.”

Ingen av dem sade:

”Att bekräfta dem fordrar att man har liknat dem med skapelsen.”

Faktum är att de fördömde strängt dem som talade så och skrev stora verk i vilka de avvisar dessa tvivel. Dessa böcker är kända och tillgängliga bland Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.

Imamerna som har skrivit avvisningar av dem som förnekar Egenskaperna, som Djahmiyyah, Mu´tazilah, Ashâ´irah och deras jämlikar, har nämnt uttalanden från följeslagarna och efterföljarna. Till det hör bland annat det som Hâfidh adh-Dhahabî har rapporterat i sin bok ”al-´Uluww” och andra via autentiska berättarkedjor från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fru Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”5

Hon sade:

”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att bekräfta den. Det är otro att förneka den.”

Ibn-ul-Mundhir, al-Lâlakâ’î och andra har rapporterat det med autentiska berättarkedjor. Han sade också:

”Det har bekräftats från Sufyân bin ´Uyaynah (rahimahullâh) att han sade:

”När Rabî´ah bin Abî ´Abdir-Rahmân blev frågad om Resningen, sade han: ”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Budskapet är från Allâh. Sändebudet är ålagt att förkunna det och vi är ålagda att acceptera det.”

Ibn Wahb sade:

”Vi var hos Mâlik när en man kom och sade: ”Abû ´Abdillâh:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”5

Hur reste Han Sig?” Mâlik sänkte huvudet och började svettas. Sedan sade han: ”Den Nåderike har rest Sig över tronen så som Han har beskrivit Sig själv utan att fråga om det. Du följer innovationer. Kör ut honom!”

Rapporterat av al-Bayhaqî via en autentisk berättarkedja från Ibn Wahb. Detsamma rapporterade han från Yahyâ bin Yahyâ som sade:

”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den. Det är en innovation att fråga om den.”

adh-Dhahabî sade:

”Se hur de bekräftade Allâhs resning. De sade att den är känd och att den inte är i behov av att tolkas och att den inte skall föreställas.”

al-Bukhârî sade i sin ”as-Sahîh”:

”Mudjâhid sade om ”… rest Sig över…”:

”Upphöjt Sig över tronen.”

Ishâq bin Râhûyah sade:

”Jag hörde flera Qur’ân-tolkare förklara versen ”Den Nåderike har rest Sig över tronen” på följande sätt:

”Upphöjt Sig och bestigit.”

ad-Dârimî, al-Hâkim och al-Bayhaqî rapporterade med den mest autentiska berättarkedjan till ´Alî bin al-Husayn bin Shaqîq som sade att han hörde ´Abdullâh bin al-Mubârak säga:

”Vi känner vår Herre genom att veta att Han är ovanför Sina sju himlar och att Han har rest Sig över tronen. Han är frånskild från Sin skapelse. Vi säger inte det Djahmiyyah säger.”

al-Awzâ´î sade:

“Vi levde samtidigt som efterföljarna var fullt tillgängliga och vi brukade säga: “Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron och vi tror på de Egenskaper som har nämnts i Sunnah.””

Abû ´Umar at-Talamankî sade i boken ”al-Usûl”:

”Muslimerna från Ahl-us-Sunnah är enade om att Allâh har rest Sig över tronen med Sin essens.”

I samma bok sade han:

”Ahl-us-Sunnah är enade om att Allâh har rest Sig över tronen med Sin essens på ett verkligt sätt och inte metaforiskt.”

Därefter rapporterade han Mâliks ord:

”Allâh är ovanför himlen och Hans kunskap är överallt.”

Liknande uttalanden förekommer ofta bland följeslagarna, efterföljarna och imamerna. De bekräftade åt Allâh det som Han bekräftade åt Sig själv i Sin bok via Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De trodde på att egenskaperna var verkliga som passar Hans majestät och välde. Samtidigt nekade de att Han liknar skapelserna. De jämförde inte Allâh med skapelsen och inte heller föreställde de sig Honom.

adh-Dhahabî sade:

”Den förste som man hörde förneka att Allâh är ovanför Sin tron var al-Dja´d bin Dirham. Han förnekade likaså alla andra egenskaper. Han avrättades av Khâlid bin ´Abdillâh al-Qisrî och händelsen är känd. Sedan anammades hans åsikt av Djahm bin Safwân, Djahmiyyahs ledare. Han proklamerade den och argumenterade med tvivel. Detta hände i slutet av efterföljarnas era. Till följd därav fördömdes hans åsikt av den tidens imamer som al-Awzâ´î, Abû Hanîfah, Mâlik, al-Layth bin Sa´d, ath-Thawrî, Hammâd bin Zayd, Hammâd bin Salamah, Ibn-ul-Mubârak och andra vägledda imamer. Bland annat sade al-Awzâ´î:

“Vi levde samtidigt som efterföljarna var fullt tillgängliga och vi brukade säga: “Allâh (´azza wa djall) är ovanför Sin tron och vi tror på de Egenskaper som har nämnts i Sunnah.””

Imâm ash-Shâfi´î (rahimahullâh) sade:

”Allâh har namn och egenskaper och ingen får förkasta dem. Den som motsätter sig efter att ha fått reda på sanningen har hädat. Innan det ursäktas han för sin okunnighet. Vi bekräftar dessa egenskaper och nekar att Han liknar skapelsen, något Han själv nekade när Han sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”6

1 39:67

2 at-Tabarî (3/7). Autentisk enligt al-Albânî i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah” (109).

3 Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (4/81).

4 3:7

5 20:5

6 42:11