De två olyckligaste männen

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (4/324-325)

1743 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Abû Turâb! Ska jag inte berätta för er om de två olyckligaste männen?” Vi sade: ”Jo, Allâhs sändebud!” Han sade: ”Uhaymar av Thamûd, det vill säga han som dödade honkamelen, och han som kommer att hugga dig här (det vill säga ´Alîs panna) så att detta här (det vill säga hans skägg) blir blodigt.”

Rapporterad av at-Tahâwî i ”Mushkil-ul-Âthâr”, an-Nasâ’î i ”al-Khasâ’is”, al-Hâkim och Ahmad via Muhammad bin Ishâq: Yazîd bin Muhammad bin Khaytham al-Muhâribî berättade för mig, från Muhammad bin Ka´b al-Quradhîu, från Muhammad bin Khaytham, från ´Ammâr bin Yâsir (radhiya Allâhu ´anh) som sade:

Jag och ´Alî var ett par under slaget vid Dhûl-´Ashîrah. Då Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade anlänt och slagit läger där, såg vi en grupp människor från stammen Mudlidj arbeta kring en källa i en palmodling. ´Alî sade till mig: ”Abûl-Yaqdhân! Vad sägs om att gå till dem och titta hur de arbetar?” Vi gick till dem och tittade på deras arbete en stund. Efter ett tag blev vi sömniga varpå vi gick och lade oss bland palmer och sand och somnade. Vid Allâh! Det var ingen annan än Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som väckte oss då han ryste till oss med sin fot. Vi var fullständigt sandiga. Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Abû Turâb! Ska jag inte berätta för er om de två olyckligaste männen?”

Berättarkedjan är god.