De två nivåerna av ögontjäneri (Riyâ’)

Publicerad: 2010-02-07
Författare: Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âl ash-Shaykh
Källa: at-Tamhîd, sid. 398-399

 

Det finns två nivåer av ögontjäneri (Riyâ’):

Den första: Hycklarnas ögontjäneri som går ut på att dölja otro och visa islam för skapelsernas skull. Denna typ nollställer ens islam och innebär större otro (Kufr Akbar). Således beskrev Allâh (´azza wa djall) hycklarna med Sina ord:

“Och då de reser sig för att be, reser de sig i sakta mak för att ses och berömmas av människorna men har sällan Allâh i tankarna.”1

“… för att ses och berömmas av människorna…” är större ögontjäneri som går ut på att visa Islâm och dölja otro.

Den andra: Muslimernas ögontjäneri som handlar för att synas. Antingen är hela handlingen avsedd för det eller också en del av den. Detta är dolt avguderi (Shirk Khafî) som “endast” drar ned på en fullkomliga Tawhîd.

1  4:142