De två ljusen framför de två männen

al-Bukhârî sade:

465 – Muhammad bin al-Muthannâ berättade för oss: Mu´âdh bin Hishâm berättade för oss: Min fader berättade för mig, från Qatâdah som sade:

”Anas berättade för oss att två män från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare gick ut från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en mörk natt. Framför sig hade de något som liknade två lysande lyktor. När de skildes åt hade var och en ett ljus med sig till dess att de kom hem.”

Hadîthen bevisar ett av profetens mirakel, nämligen ljusen framför männen. Är det ett mirakel till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller ett underverk till de två männen med tanke på att efterföljarens underverk är i sig ett mirakel till den följde? Tillsynes är det andra alternativet det korrekta svaret. Det kan också vara det första alternativet om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad Allâh upplysa de två männens väg varpå Han (subhânah) bönhörde honom.

De troende och fromma slavarnas underverk är bekräftade, både i det här samfundet och innan det. Det hör till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära att bekräfta de troende och fromma slavarnas underverk och onaturliga företeelser som Allâh låter dem utföra. Det nämner Shaykh-ul-Islâm i ”al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah”.