De två ´Îd-månaderna reduceras inte

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/619)

841 – Jag hörde min fader säga:

De två ´Îd-månaderna reduceras inte. Det berättade … för oss, från Abû Bakrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)1.”

Min fader sade:

De är inte reducerade samtidigt.”

Min fader sade:

Det vill säga att om en månad är 29 dagar är en annan 30 dagar.”2

1Muslim (1089) och Ahmad (5/38).

2al-Kawsadj sade:

“Jag frågade Ahmad om hadîthen: ”De två ´Îd-månaderna reduceras inte.” Han svarade: ”Båda kan inte vara reducerade. Om Ramadhân är reducerad, är Dhûl-Hidjdjah fulltalig. Om Dhûl-Hidjdjah är reducerad, är Ramadhân fulltalig.” (Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/164))

at-Tirmidhî sade:

Ahmad sade: ”Båda kan inte vara reducerade ett och samma år.” (as-Sunan (3/76)).