De två efter profeten

at-Tirmidhî sade:

3799 – Mahmûd bin Ghaylân berättade för oss: Wakî´ berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från ´Abdil-Malik bin ´Umayr, från Hilâl (Rib´îs slav), från Rib´î, från Hudhayfah som sade:

Vi satt hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade: ”Jag vet inte hur långt kvar jag har hos er. Rätta er därför efter de två efter mig (han pekade på Abû Bakr och ´Umar), följ ´Ammârs väg och bekräfta det Ibn Mas´ûd berättar för er.”1

1Autentisk. Se Ibn Mâdjah (97). Den har angivits med förkortad version (3423).