De trognas lön och de trolösas straff

Jesaja 65:8

8Så säger Herren:

Så länge det finns saft i druvorna säger man:

”Kasta dem inte, det finns kvar av det goda!”

Likadant skall jag göra med mina tjänare,

jag skall inte förkasta dem alla.

9Jag skall låta Jakob få ättlingar

och ge Juda en arvinge till mina berg.

Mina utvalda skall äga landet,

mina tjänare får bo där.

10För mitt folk som söker mig

skall Sharon bli till betesmark för fåren

och Akors dal till viloplats för boskap.

11Men ni som överger Herren

och glömmer mitt heliga berg,

ni som dukar bordet för Gad

och blandar vinet åt Meni,

12er skall jag utlämna åt svärdet,

ni måste alla böja knä för att slaktas.

Ty jag kallade men ni svarade inte,

jag talade men ni lyssnade inte,

ni gjorde det som var ont i mina ögon,

valde det som misshagade mig.