De troendes skägg

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (892)

Om det hade funnits något bevis för att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte kortade sitt skägg, skulle diskussionen varit över. Men vi har inget bevis som säger att han kortade det eller att han inte kortade det. Vi har dock bevis från följeslagarna som såg honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om du tänker väl om följeslagarna får du lov att följa dem. Ty Allâh (´azza wa djall) sade:

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا

Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot sändebudet och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och brinna i helvetet – vilket jämmerligt mål!”1

Observera frasen:

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

”… och vill gå en annan väg än de troende…”

Vem tror du dessa troende är?

Frågeställare: Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anhängare. Om det finns bevis att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kortade sitt skägg, anammar vi det.

al-Albânî: Observera att vi talar om de troende och inte om de troendes profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Du säger att du anammar de troendes praxis med nöje, men när jag nämner deras praxis refererar du till de troendes profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi är med de troendes profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), men just i detta fall finns inget konkret från de troendes profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Frågeställare: Vem ska man då följa om saken inte är konkret?

al-Albânî: De troendes väg. Vad annars sitter vi och pratar om?

Frågeställare: De troende följer profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och det har inte bekräftats att han kortade sitt skägg.

al-Albânî: Inte heller har det bekräftats att han inte kortade det. Däremot är det bekräftat att hans följeslagare kortade det. Vi talar om:

وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

… och vill gå en annan väg än de troende…”

Följer du inte de troendes väg?

Frågeställare: Jag följer profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg.

al-Albânî: Men profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg är oklar för dig.

Frågeställare: Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg är den att om han hade kortat sitt skägg skulle följeslagarna förkunnat det. De förkunnade till och med hans toalettbesök och allting annat.

al-Albânî: Om det hade funnits något bevis för att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte kortade sitt skägg, skulle diskussionen som sagt varit över. Förstår du detta?

Frågeställare: Mycket väl.

al-Albânî: Vi har inget bevis för att han kortade sitt skägg.

Frågeställare: Vi har varken bevis för att han kortade sitt skägg eller inte kortade sitt skägg.

al-Albânî: Om varken jag eller du vet ifall han kortade eller inte kortade sitt skägg – vad är det vi vet då? Vi vet de troendes väg och vi tror väl om dem… De troendes väg representeras av bland andra Ibn ´Umar, Abû Hurayrah, Mudjâhid bin Djabr och Ibrâhîm bin Yazîd an-Nakha´î – Ibn Mas´ûds största elevers elev – som sade:

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare kortade sina skägg.”

Detta är de troendes väg. Tänk på dessa två punkter:

1 – Vi vet inte om sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kortade eller inte kortade sitt skägg. Och om vi inte vet ska vi inte heller tala okunnigt.

2 – Vi vet de troendes väg. Vi vet att de kortade sina skägg. Varför ska du då gå emot deras väg och säga att du följer sändetbudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

14:115