De troendes död i helvetet

Muslim rapporterade via Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Angående Eldens invånare som är dess riktiga invånare, kommer de varken att få dö eller leva däri,  till skillnad från människorna som kommer att drabbas av Elden på grund av deras synder. Allâh kommer att låta dem dö. När de väl har blivit till kol, låter det medlas för dem. De kommer att ledas i grupper efter grupper och spridas över paradisets floder. Sedan kommer det att sägas: ”Paradisets invånare! Häll över dem.” Därpå kommer de att växa som en baljfrukts frö växer i en översvämning som bär på skum och lera.”

En av de närvarande sade:

”Det är som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade valla ute i öknen.”1

Denna död som syndarna får uppleva är en verklig död. De får uppleva det som en heder så att de inte känner någon smärta efter att ha brunnit upp, till skillnad från den levande som tillhör dess riktiga folk och som kommer att vara där för alltid:

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابَ

”I den takt som deras hud förbränns, skall Vi ersätta den med ny hud, så att de får pröva straffet helt och fullt.”2

1 Muslim (185).

2 4:56