De troende skall lyckas

Allâh (´azza wa djall) sade:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

”DE troende skall lyckas.”1

Det har rapporterats från Ka´b al-Ahbâr, Mudjâhid, Abûl-´Âliyah och andra att de sade:

”Då Allâh skapade Edens lustgårdar och planterade den med Sin hand sade Han till den: ”Tala!” Den sade:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

”DE troende skall lyckas.”

Ka´b sade:

”Den sade så till följd av belöningen som Han har förberett för dem i den.”

Abûl-´Âliyah sade:

”Följaktligen uppenbarade Allâh det i Sin skrift.”

123:1