De troende enligt Abû Dja´far al-Bâqir

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (10/582-583)

Ibn Djarîr och Abû Nu´aym återberättade ´Abdul-Malik bin Abî Sufyân som sade:

”Jag frågade Abû Dja´far Muhammad bin ´Alî om de troende i Allâhs (´azza wa djall) ord:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

”Era beskyddare är inga andra än Allâh och Hans sändebud och de troende – de som förrättar bönen och betalar allmoseskatten och som böjer rygg och knän.”1

Han svarade: ”De troende.” Vi sade: ”Vi har fått reda på att versen uppenbarades gällande ´Alî bin Abî Tâlib.” Han sade: ”´Alî tillhör de troende.”

Berättarkedjan är autentisk.

Hos Abû Nu´aym står det att han sade:

”De troende är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.”

Om denna vers hade uppenbarats gällande ´Alî (radhiya Allâhu ´anh), skulle hans hus och avkomma vara de första som hade kunskap om det. Abû Dja´far al-Bâqir (radhiya Allâhu ´anh) visste ju inte det. Detta är ett av många bevis för att Shî´ah hittar på saker om imamerna som de själva är helt ovetande om.

15:55