De tre upproren mot makthavaren

Fråga: Vissa manar till uppror och säger att det förbjudna upproret mot den muslimska samlingen är det väpnade upproret och inte demonstrationer och att man visar vad man tycker.

Svar: Det finns olika typer av uppror. Ett av dem är via tal. Det är uppror om han manar människorna till uppror och lockar dem till uppror mot makthavaren. Det är uppror även om det inte är väpnat. Detta kan till och med vara farligare än det väpnade upproret. Att sprida Khawâridjs lära och locka till uppror är farligare än att ta till sig vapen.

Uppror kan till och med göras via hjärtat och det sker om man inte anser makthavaren vara en makthavare och inte lever upp till hans rättigheter och hatar de muslimska makthavarna. Detta är ett uppror med hjärtat.

Uppror kan alltså ske via hjärtat och avsikten, tal och vapen.