De tre personernas obesvarade bön

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Tre personer åkallar Allâh (´azza wa djall) utan att bli bönhörda. En är mannen som lever med en kvinna med dålig karaktär och låter bli att skilja sig från henne. En annan är mannen som har lånat ut pengar till en annan man utan vittnen. En tredje är mannen som ger sin egendom till en oförståndig person medan Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ

”Låt inte dem som [ännu] inte har förstånd få råda över egendom.””12

”Tre personer åkallar Allâh (´azza wa djall) utan att bli bönhörda. En är mannen som lever med en kvinna med dålig karaktär och låter bli att skilja sig från henne.”

Han bönhörs inte när han ber mot henne, ty han straffar sig själv när han fortsätter leva med henne med möjligheten att skilja sig från henne.

”En annan är mannen som har lånat ut pengar till en annan man utan vittnen.”

Om låntagaren förnekar och långivaren åkallar, bönhörs inte hans bön, ty han slarvade med och nonchalerade Hans (ta´âlâ) ord:

وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ

”Och tag två av era män till vittnen.”3

”En tredje är mannen som ger sin egendom till en oförståndig person…”

Det vill säga en person som saknar förvaltarskap på grund av oförstånd. Detta gäller all sorts egendom om han vet att han inte är kapabel till att förvalta den. Han bönhörs inte mot denne eftersom han har själv slösat bort sin egendom. Han har nämligen ingen ursäkt. Allâh (ta´âlâ) sade ju:

وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ

”Låt inte dem som [ännu] inte har förstånd få råda över egendom.”

14:5

2al-Hâkim (2/302). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (4/420).

32:282