De tidiga Shî´ah ansåg Abû Bakr och ´Umar vara bättre än ´Alî

Shî´ah, ´Alîs anhängare, ansåg att Abû Bakr och ´Umar var bättre än honom. Det enda de tvistade om var huruvida han var bättre än ´Uthmân eller inte. På den tiden kallades ingen för ”Imâmî” eller ”Râfidhî”. De fick namnet ”Râfidhah” och blev först Râfidhah efter att Zayd bin ´Alî bin al-Husayn dök upp i Kûfah under Hishâms kalifat. Shî´ah frågade honom om Abû Bakr och ´Umar och som svar bad han om nåd för dem. Det ledde till att de förkastade honom. Då sade han:

”Ni har förkastat mig! Ni har förkastat mig!”

Därav namnet ”Râfidhah”, förkastarna.

Andra tog hans parti och blev kallade för ”Zaydiyyah” som en tillskrivning till honom. Därmed delades Shî´ah upp till Râfidhah Imâmiyyah och Zaydiyyah. Ju mer de föll i innovationer, desto ondare blev de. Zaydiyyah är alltså kunnigare, bättre, kunnigare, trovärdigare, mer avhållsamma och modigare än Râfidhah.