De tidiga profeternas rening

Fråga: Har det rapporterats något om att de förra profeterna tvådde sig liksom muslimerna tvår sig?

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah svarade: Bokens folk har inga rapporteringar om att någon profet har tvått sig som muslimerna tvärtemot bad efter samlag och utlösning. Det var föreskrivet. Dock gjorde de inte Tayammum när det rådde vattenbrist.