De tidiga muslimska kvinnornas klädsel sinsemellan

Publicerad: 2010-04-13
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/279)

 

Fråga: Är det tillåtet för en kvinna att visa något av sin byst, sina underarmar eller sina smalben framför andra kvinnor?

Svar: Det är tillåtet att visa sina underarmar, sin hals och sitt huvud framför andra kvinnor. Däremot råder vi våra kvinnor – och vi hoppas att de tar emot rådet – att ju mer täckta de är, desto gynnsammare är det för dem.

Vi förbjuder dem att rätta sig efter dessa modetidningar och ta på sig det som förekommer i dem. Detta får kvinnan att likna de otrogna kvinnorna oavsett om de behagas av det eller inte. Ju mer täckt kvinnan är, desto bättre är det.

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) nämnde hur följeslagarnas kvinnor hade på sig klänningar som täckte kroppen från händerna till anklarna. Detta är bättre.