De svek sin Herre

Publicerad: 19.10.07

Källa: Femte Moseboken 31:30

30Inför alla de församlade israeliterna framförde Mose denna sång, från början till slut:

32 1Lyssna, himmel, när jag talar,

må jorden höra mina ord!

2Som strömmande regn är min lära,

som daggen faller mina ord,

som skurar över grönska,

som duggregn över gräs.

3Herrens ära vill jag förkunna.

Prisa vår Guds storhet!

4Han är vår klippa,

hans verk är utan brist,

hans vägar alltid de rätta.

Han är en trofast Gud, fri från allt ont,

han är rättfärdig och rättvis.

5Med tiden sveks han av sina barn,

ett falskt och bakslugt släkte.

6Är det så du lönar Herren,

du vettlösa, dåraktiga folk?