De svaga spegelbönerna

232 – Det rapporteras från Anas (radhiya Allâhu ´anh) att han sade:

“Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga när han såg sig själv i spegeln:

“Lov och pris tillkommer Allâh som formade min skepnad och justerade den, ärade mitt ansikte och förskönade det och lät mig tillhöra muslimerna.”

233 – ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga när han såg sig själv i spegeln:

“Lov och pris tillkommer Allâh. Allâh! Försköna min karaktär på samma sätt som Du har förskönat mitt utseende.”1

1 Dessa två hadîther är svaga. De rapporteras av Ibn-us-Sunnî och andra. Inom samma kapitel rapporteras två andra hadîther från Ibn ´Abbâs och ´Â’ishah med två riktigt svaga berättarkedjor. Det stämmer att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga: ”Allâh! Försköna min karaktär på samma sätt som Du har förskönat mitt utseende” oinskränkt och inte inskränkt med att titta i spegeln. Jag har nämnt alla dessa hadîther i “al-Irwâ’” (74).