De största ljugarna

al-Bukhârî sade:

111 – Muhammad bin Salâm berättade för oss: Wakî´ underrättade oss, från Sufyân, från Mutarrif, från ash-Sha´bî, från Abû Djuhayfah som sade:

”Jag sade till ´Alî bin Abî Tâlib: ”Har ni någon bok?” Han sade: ”Nej, frånsett Allâhs bok och en förståelse som den muslimske mannen får eller det som finns i det här bladet.” Jag sade: ”Vad står i det här bladet?” Han svarade: ”Blodspengar, frigivning av slavar och att en muslim inte dödas för en hedning.”

Författaren (rahimahullâh) nämnde ´Alî bin Abî Tâlibs hadîth. al-Bukhârî var en av de hårdaste mot Râfidhah. Därför nämner han Alî bin Abî Tâlibs (radhiya Allâhu ´anh) hadîther som avslöjar Râfidhahs lögn och att de är de största lögnarna. De påstår att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj har en bok som heter ”Fâtimahs Qur’ân” som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) särskilde dem med. De ljuger. Om Fâtimah verkligen hade en Qur’ân som hon gömde och endast visade för profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj, så är det det värsta förtalet av henne. De nämner saker och ting som de anser vara dygder medan de i själva verket är riktiga skandaler.

Exempelvis säger de att Alî bin Abî Tâlib bad tusen Raka´ât mellan Maghrib och ´Ishâ’. Det är märkligt. Vad läste han då under dessa tusen Raka´ât? Hur läste han Tasbîh? Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Om det hade varit autentiskt från ´Alî bin Abî Tâlib, så hade det varit ett gäck av Allâhs religion.”1

Ett annat exempel är deras förklaring till:

الَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

”De som förrättar bönen och betalar allmoseskatten och som böjer rygg och knän.”2

De säger att versen handlar om ´Alî som skänkte välgörenhet under tiden som han var i Rukû´. Så dumma de är! Han som är i Rukû´ och skänker välgörenhet skall inte berömmas eftersom det är en distraktion i bönen…

´Alî bin Abî Tâlib blev som sagt frågad om de har något, det vill säga om sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade särskilt dem med något. Han sade att de inte hade något annat än Allâhs skrift som muslimerna är enade om och som kallas för ”Mushaf”.

1Minhâdj-us-Sunnah (4/5).

25:55