“De största lärda stödjer ISIS”

Häromsistens träffade jag en ISIS-sympatisör. Han undrade hur vi kunde varna för IS och det islamiska kalifatet som leds av Abû Bakr al-Baghdâdî när det stöds av de största lärda i Irak och den störste lärde i Egypten.

Jag sade till honom, att vad beträffar de stora lärda i Irak så har de utrotats av Saddâm, därefter av Râfidhah, därefter av al-Qâ´idah och därefter av ISIS. Jag har bra kontakt med de irakiska bröderna och vet vad som har hänt. De flesta moskéimamerna har dödats och slaktats; från Saddâms epok till och med idag. De har utrotats i princip av folk som har fallit offer för prövningar, tvivel och frestelser. Vilka är de lärda i Irak som du talar om?

Därefter frågade jag om den lärde [i Egypten]. Han nämnde Muhammad Tarhûnî. Han stödjer ISIS och är världens störste lärde idag.

Jag frågade honom om han inte gillar den ädle Muftî, Shaykh al-Fawzân, Shaykh al-Luhaydân och de andra stora lärda. Nej, han är kunnigare än dessa, sade han.

Titta hur den okunniges fasthållning vid individer får honom att nå den här gränsen; fasthållning vid personer i sig och avsaknad förståelse.

Jag frågade honom om han hade träffat honom. Nej, han hade hittat hans kunskap på internet, sade han.

Ni känner den här mannen. Han prövades med Takfîr och utvisades. Därefter började han sprida sitt gift. Numera stödjer han ISIS. Saudiarabien har gjort honom en tjänst som han inte har visat någon tacksamhet för. Landet undervisade honom och lärde honom. Det slutade med att han tackade för det fina bemötandet med ett dåligt sådant. Titta hur människor når den här gränsen på grund av förtjusning i en individ.