De största förlorarna

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ

”… utan tvivel är det de som i nästa liv skall stå som de största förlorarna.”1

Han (ta´âlâ) berättar om att de är de största förlorarna i nästa liv. Ty de har bytt ut höga nivåer mot låga avgrunder, lustgårdarnas lycksalighet mot skållhett vatten, ren nektar förseglad med sigill mot glödheta vindar, kokande vatten och skuggan av svart rök, paradisets kvinnor mot föda av motbjudande anrättningar, höga palats mot avgrund, den Nåderikes närhet och beskådningen av Honom mot Domarens vrede och straff. Utan tvivel är det de som i nästa liv skall stå som de största förlorarna!

111:22