”De stora lärda lever inte med nutiden”

Fråga: Det finns människor som talar mycket om att hålla sig till Mashâyikh som lever med nutiden för att de är kunnigare om nutiden och dess förståelse än våra stora lärda. Stämmer detta?

Svar: Hur är de stora lärda om de inte känner till nutiden? Man kan inte tillhöra de stora lärda om man inte känner till nutiden, dömer händelserna utmed bevisen och har kunskap om domen. Det är den här person som tillhör de stora lärda. Vad gäller den som inte förstår sig på nutiden, så tillhör han inte de stora lärda.

Det finns en motsägelse i talet. Man är inte från de stora lärda om man inte har kunskap om Qur’ânen och Sunnah och nutiden och tillämpar bevisen på nutiden och har kunskap om domen. Det är han som tillhör de stora lärda.

Den som bara har kunskap om nutiden och inte om Qur’ânen och Sunnah har ingen kunskap. Många människor vet vad som händer i världen av krig och människornas tillstånd. De har dock ingen kunskap om den religiösa domen kring frågan. De känner inte till dess fråga. De vet vad som händer utan att ha kännedom om de religiösa kunskaperna. Man skall inte bry sig om den här personens ord. Om han hade haft kunskap skulle han inte ha uttalat sig på detta vis. Han uttalar sig endast på detta vis för att han inte känner till de lärdas status. Enligt honom är de lärda de som sysselsätter sig med dagens nyheter av krig, politik och så vidare istället för att söka kunskap och hänvisa till Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.