De stora lärda är inte okända

Fråga: Hur skall vi veta vem som har en djupt rotad kunskap och vem vi skall ta vår kunskap av?

Svar: De med djupt rotad kunskap är inte osynliga. Människorna vet vilka de är. Likaså bevisar deras posteringar som de har fått av makthavaren deras kompetens.