De som tror på Ghayb

Publicerad: 2005-03-05
Författare: Imâm Ibn Kathîr ad-Dimashqî
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/59)

 

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) säger:

”De som tror på Ghayb…” (2:3)

Beträffande betydelsen av ”Ghayb” i detta sammanhang, har Salaf olika åsikter om den. Däremot är alla korrekta eftersom de alla går tillbaka till en enda betydelse.

Ett – Abû Dja´far ar-Râzî berättade från ar-Rabî´ bin Anas, från Abûl-´Âliyah som tolkade ”De som tror på Ghayb”:

”De tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, den Yttersta dagen, Hans paradis, Hans eld och mötet med Honom. De tror på livet efter döden och de tror på Återuppståndelsen.”

Allt detta är Ghayb. Samma sak sade Qatâdah bin Di´âmah.

Två – as-Suddî rapporterade från Abû Mâlik och Abû Sâlih, från Ibn ´Abbâs och Murrah al-Hamadânî, från Ibn Mas´ûd och andra av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare:

”Ghayb är det som är dolt för tjänarna. Till det hör paradiset, helvetet och det som nämnts i Qur’ânen.”

Tre – Muhammad bin Ishâq rapporterade från Muhammad bin Abî Muhammad, från ´Ikrimah eller från Sa´d bin Djubayr, från Ibn ´Abbâs om ”Ghayb”:

”Det som har kommit från Honom.”

Nämligen från Allâh (ta´âlâ).

Fyra – Sufyân ath-Thawrî berättade från ´Âsim, från Zurr som sade:

”Ghayb är Qur’ânen.”

Fem – ´At⒠bin Abî Rabâh sade:

Den som tror på Allâh tror på Ghayb.”

Sex – Ismâ´îl bin Abî Khâlid sade:

”Det dolda i Islâm.”

Sju – Zayd bin Aslam sade:

”Qadr.”

Alla dessa åsikter ligger nära varandra, ty de hör samtliga till Ghayb som det är obligatoriskt att tro på.