De som tillåter uppror mot ledaren kallas för Khawâridj

Fråga: Anses de som tillåter uppror mot ledarna vara från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah eller Ahl-ul-Bid´ah wadh-Dhalâlah?

Svar: De anses vara Khawâridj, vilket sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade dem. De tillhör utbrytarna och Khawâridj, vilket nämns i hadîtherna. Varför skall vi kalla dem för Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah? Det där är ju inte Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära säger att man skall lyssna och lyda den muslimske makthavaren så länge han inte befaller synd. Vad gäller uppror mot honom, tillhör det inte Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lära.