De som säger att Ibn Bâz och Ibn ´Uthaymîn är otrogna

Fråga: Vi har hört hur flera grupper säger att Ibn Bâz och Ibn ´Uthaymîn är otrogna. Hur skall vi förhålla oss till dem och skall vi underrätta om dem?

Svar: Detta tal är falskt och är inte i behov av att avvisas för att visa att det är falskt. Vi ber Allâh om sundhet och säkerhet. Detta tal skadar varken Ibn Bâz eller Ibn ´Uthaymîn. Det skadar endast personen som har sagt det. Det är honom olyckan drabbar.