De som letar efter ledarens fel bör först leta efter sina egna

Fråga: Det finns en som förtalar makthavarna och letar efter vissa av deras fel. Hur råder ni honom?

Svar: Han skall först och främst leta efter sina egna fel. Han ansvarar först och främst för sig själv. Han skall först och främst rätta till sig själv. När han rättar till sig själv från fel, kan han börja titta på sina muslimska bröders fel och råda ledare och andra. Han skall som sagt börja med sig själv.

Råd till makthavaren skall inte vara en röra. Det skall inte ske i sittningar och på fredagspredikningar. Det skall inte ske på det viset. Ditt råd till makthavaren skall vara direkt. Antingen går du direkt till honom och talar med honom, vilket är klart lämpligast, eller också skickar du ett bud till honom eller ett brev så att det kommer fram till honom. Det skall vara dolt och inte offentligt. Annars förstörs frågan och tumult uppstår bland människorna som kommer att tala. På detta vis kommer lydnaden att upphöra.

Det Khawâridj gjorde beror endast på att de handlade på detta vis. Det som ledde till upproret mot ´Uthmân som slutade med mord på honom var just att man förtalade honom i sittningar till dess att den vidrige Ibn Saba’ eggade människorna mot honom i sittningar. Det ledde endast till ondska.

Skulle du däremot gå till makthavaren och råda honom, så har du gjort din skyldighet. Oftast brukar den gagna med Allâhs tillstånd.