De som inte erkänner Rabî´ al-Madkhalî och Zayd al-Madkhalî som lärda

Fråga: Vad anser du om den som säger att han inte erkänner Shaykh Zayd al-Madkhalî och Shaykh Rabî´ al-Madkhalî och att de inte är lärda och att han inte tar kunskap från dem? Därtill säger han att han endast tar kunskap från Shaykh Ibn Bâz.

Svar: Vi ber Allâh att Han vägleder honom.

Både Shaykh Rabî´ al-Madkhalî och Shaykh Zayd al-Madkhalî hör till Salafiyyûns rådgivande lärda. Han måste erkänna det och känna till det. Han skall inte förtala dem. Den som förtalar dem har förtalat Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah som de förkunnar.

Vi säger inte att de är felfria, men deras väg är Salafiyyah. Studenterna måste läsa deras böcker och  känna till sanningen via dem eller via andra böcker. Se däremot upp med Hizbiyyûns böcker.

Om du vill få ett direkt svar från Shaykh Ibn Bâz, så är det bara att skriva till honom och fråga honom vad han tycker om den och den personen. Om han säger att de är lärda och bra Salafiyyûn,   tar du tillbaka din första åsikt. Om han säger att de sår fördärv på jorden och att de är Hizbiyyûn som det inte finns något gott i, fortsätter du med din första åsikt. Jag är dock övertygad om att han kommer att prisa dem.