De som hatar och älskar för Herrens sak

Psaltaren 15:1

Herre, vem får gästa ditt tält?

Vem får bo på ditt heliga berg?

2Den som lever oförvitligt och gör det rätta

och är sann i tal och tanke.

3Den som inte går med förtal,

inte vållar sin nästa skada

och inte smädar sin granne.

4Den som föraktar den förkastlige

men ärar dem som fruktar Herren.

Den som håller sin ed fast det står honom dyrt.

5Den som inte ger lån mot ränta

och inte kan mutas att fälla en oskyldig.

Den som handlar så står alltid trygg.