De som förtalar Rabî´ al-Madkhalî är Hizbiyyûn

Fråga: Vad säger man om examinerade studenter från al-Madînah som förtalar Shaykh Rabî´?

Svar: De som förtalar den ädle Shaykhen Rabî´ – må Allâh belöna honom väl för att han har ställt sig i vägen för många innovatörer – måste vara Hizbiyyûn, oavsett om de tillhör al-Ikhwân al-Muslimûn, Surûriyyûn eller andra Hizbiyyûn. De skadar dock endast sig själva.