De som förtalar imamerna är inte från Ahl-us-Sunnah

Fråga: Jag studerar under vissa studenter. De säger att de följer Da´wah-imamernas metodik till skillnad från imamerna. De förtalar Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och adh-Dhahabî. De varnar för al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah och dess studier och förklaring. De säger att at-Tahâwî var en innovatör. Vad säger du om dessa? Är det som de säger korrekt som man skall ta till sig?

Svar: Säger de att de är Ahl-us-Sunnah samtidigt som de förtalar imamerna? De är lögnare och inte från Ahl-us-Sunnah. De säger att de är Ahl-us-Sunnah utav lögn och täckmantel. För övrigt hatar de Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah, förklararen till at-Tahâwiyyah och imamerna. De är inte från Ahl-us-Sunnah. De säger att de är Ahl-us-Sunnah för att bedra er. Var försiktiga med dem och håll er borta från dem.