De som förtalar de lärda påminner om Nûhs folk

De muslimska lärda är de insiktsfulla och kunniga. De ser med Allâhs (´azza wa djall) ljus. De befaller Allâhs befallningar och förbjuder Allâhs förbud. Det råder inga tvekan om att de lärda som handlar utmed sin kunskap är de bästa människorna efter sändebuden (´alayhim-us-salâtu was-salâm). Den lärdes förträfflighet jämfört med dyrkarens är som skillnaden mellan månen och stjärnorna. Den som nedvärderar de lärda och anklagar dem för kortsynthet och brist på förståelse påminner om hedningarna och Nûhs folk som beskrev sändebudens anhängare på detta vis för att locka människorna från dem.

Det finns människor i dag som uttalar sig på detta vis. De säger att de lärda är ”menstruationens och barnsängens lärda”, ”torkningens lärda”, ”detaljernas lärda” och att de inte förstår sig på nutida frågor. Enligt dessa innebär nutida frågor politik och uppror mot makthavarna.