De som förtalar Ahl-us-Sunnah för deras lydnad till ledarna förtalar Allâh och profeten

Fråga: Det finns de som säger att de som anser att man skall lyssna och lyda ledarna inom det som inte utgör någon synd och råda dem hemligt har en extrem lydnad och att deras förhållande till makthavarna är överdrivet.

Svar: Denna anklagelse är riktad mot sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och till och med mot Allâh (djalla wa ´alâ). Allâh (djalla wa ´alâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ

”Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Lyssna och lyd om han så skulle prygla din rygg och ta din egendom.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också:

”Den som lyder ledaren har lytt mig och den som trotsar ledaren har trotsat mig.”

Alltså hade sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en extrem inställning till lydnaden.

1 4:59